Pyrocord Thiết bị chữa cháy tự động được sử dụng cho "nhà,kho hàng, chung cư, quán Karaoke..."

PYROCORD- THIẾT BỊ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ NGA SỬ DỤNG

140

Ứng dụng: Nhà, Kho, Nhà máy, Nhà hàng, ...


2792 trường hợp trong năm 2015

3006 trường hợp trong năm 2016

4114 trường hợp trong năm 2017 

 

Tốc độ cháy hàng năm ngày càng tăng,

Khoảng 70% nguyên nhân cháy 

Cháy do điện.

 

Tài sản và thương vong cũng tăng.

(1.000 người chết mỗi năm)

[Tính năng] Chúng tôi 
có một viên nang bên trong dây. 
 Viên nang được giải phóng ở 180 độ C để phát triển ngọn lửa. 
 Nó có thể được cài đặt theo hình dạng bên trong của bảng điều khiển. 
 Chỉ cần cắt nó theo chiều dài cần thiết và sử dụng nó. 

Được sử dụng cho các cơ sở sản xuất dầu khí, quốc phòng, vận tải ô tô, vận tải điện, vận tải đường sắt, vận tải đường biển và đường sông, thiết bị hàng không, xe bọc thép, kho nhà ở, công trình và công trình, cơ sở an sinh xã hội, kho và công nghiệp, Trạm điện, phòng máy chủ, thiết bị radio và TV, máy tính, tháp điều khiển, tòa nhà đỗ xe. Khu vực địa phương của thiết bị điện và điện tử, như tủ, nhà, bộ di động, khoang, container, tòa nhà dịch vụ 


Giấy chứng nhận việt nam)
Tin Khác