Huy Chương Vàng được Bộ Trưởng Nga Tặng - Pyrovia Quảng Ninh

HUY CHƯƠNG VÀNG


Huy Chương Vàng được Bộ Trưởng Nga Tặng vì Phát Minh "Chữa cháy bằng Phương Pháp 
nano hoá khí dập cháy" (Bộ Trường Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga, 2011)


Tin Khác